free newcamd server, newcamd server, newcamd, freecardsharing, free cardsharing, free card sharing, cccam server, cardsharing server, card share, cccam, cccam server

CARDSHARING SERVER 21/08/2011

Added/Updated Time: 21.08.2011
CARDSHARING SERVER 21/08/2011
NAME : FREE CARDSHARING
PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : satna-king.no-ip.biz
DESKEY : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
JSC Sports (13E/7W/20E/26E)//CSAT (19E)
USER : naruto1 ===to===> naruto1000
PASS : www.satna.biz
PORT : 8822
CAID : 0500

freecardsharing, freecardsharing server, freecardshare, free card sharing, cardshare

0 yorum:

Yorum Gönder

n