free newcamd server, newcamd server, newcamd, freecardsharing, free cardsharing, free card sharing, cccam server, cardsharing server, card share, cccam, cccam server

FREECARDSHARING JSC SPORTS SERVER 10/12/2011

Added/Updated Time: 10.12.2011
FREECARDSHARING JSC SPORTS SERVER 10/12/2011
NAME : FREE CARDSHARING
PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : satarabia.no-ip.info
PORT : 3002 -> CAID : 0500 JSC Sports (13E/7W/26E) Viaccess
PORT : 3003 -> CAID : 0603 JSC Sports (13E/7W/26E) Irdeto
PORT : 7002 -> CAID : 0500 JSC Sports (13E/7W/26E) Viaccess
PORT : 7003 -> CAID : 0603 JSC Sports (13E/7W/26E) Irdeto
PORT : 3005 -> CAID : 0100 Cyfra+ (13E)
PORT : 3006 -> CAID : 0604 Nova//ART (7W)
PORT : 7001 -> CAID : 0604 Nova//ART (7W)
PORT : 3001 -> CAID : 0604 Nova//ART (7W)
USER : kaka-1 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-2 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-3 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-4 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-5 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-6 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-7 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-8 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-9 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-10 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-11 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-12 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-13 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-14 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-15 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-16 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-17 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-18 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-19 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-20 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-21 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-22 ========= PASS: satarabia.com
USER : kaka-23 ========= PASS: satarabia.com

freecardsharing, freecardsharing server, freecardshare, free card sharing, cardshare

0 yorum:

Yorum Gönder

n